Jaunumi
Aicinājums daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem Rīgā, kas vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot vidi savos pagalmos!
Rīga    2013-10-07

Ja vēlies atpūsties skaistākā un sakoptākā pagalmā, un kopā ar saviem kaimiņiem labiekārtot pagalmu un pēc tam par to rūpēties, aicinām piedalīties Lielās Talkas Pagalmu Konkursā! Un, iespējams, tieši Tavs pagalms kļūs par vienu no „ Rīga 2014 - Eiropas Kultūras galvaspilsēta” un Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas kustības projekta četriem pagalmiem, kur jau šogad sāksies pārvērtības kopā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, kā arī topošajiem arhitektiem un vides dizaineriem no vairākām Latvijas augstskolām!

Plašāku informāciju par Pagalmu konkursu un pieteikuma anketu atradīsi: www.talkas.lv un www.riga2014.org. Šogad katram ir iespēja aicināt talkā arī AINAVU ARHITEKTU jau konkursa pieteikuma izstrādes laikā un iegūt bezmaksas profesionālus padomus pagalma vides uzlabošanai. Pieteikumu sagatavošanā speciālista padoms lieti noderēs! www.laab.lv/Pagalmu Renesanse vai mob.tel. 29277448, 29166456

Lai piedalītos Pagalmu Konkursā:

  • nofotografē pagalmu, -
  • saaicini kaimiņus uz tikšanos, -
  • apspriediet sava pagalma problēmas,
  • vienojieties par vēlamajiem uzlabojumiem,
  •  noskaidrojiet zemes piederību,
  • esiet gatavi paši līdzdarboties – piedalīties pagalma projekta apspriešanā kopā ar arhitektūras, ainavu arhitektūras un vides dizaina studentiem, ekspertiem un Pagalmu Sakopšanas kustības organizatoriem.

  • Bet galvenais - 2014.gada aprīlī Lielās Talkas laikā  esiet gatavi ar entuziasmu, prieku un gandarījumu piedalīties  pagalma labiekārtošanos darbos (puķu, krūmu, kociņu stādīšana, rotaļlaukuma izveide, zemes līdzināšana, krāsošana, rakšana u.c. labiekārtošanas darbi), un pēc talkas uzņemties atbildību par pagalma tālāku uzturēšanu kārtībā.

Aizpildiet anketu un piesakieties Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas Konkursā! Tā tieši Tavs pagalms var kļūt skaistāks un harmoniskai atpūtai piemērotāks visām paaudzēm jau 2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta!

Pagalmu Konkurss notiek no 9.septembra līdz 10.oktobrim.

Pieteikumus gaidām uz e-pastu: pagalmi@talkas.lv  vai pa pastu Biedrībai „Pēdas.LV”, Mazā pils iela 1, Rīga, LV-1050. (Kontakttālrunis: 29123464, Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustības vadītāja Anete Lesīte vai e-pasts: anete.lesite@gmail.com)

Pagalmu konkursa pieteikuma anketa

Lielās Talkas Pagalmu kustība ir pagalmu sakopšana un labiekārtošana ar iedzīvotāju līdzdalību, kas notiks jau piekto gadu. Projekta mērķis ir mudināt iedzīvotājus pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi. Pagalmu labiekārtošana notiek ar salīdzinoši minimāliem līdzekļi un domājot par saudzīgu attieksmi pret vidi un izvēloties pēc iespējas videi draudzīgākus materiālus.

Lielās Talkas Pagalmu kustības organizatori palīdz  iedzīvotājiem radīt pārmaiņas savā pagalmā ar „Rīga/2014” finansiālo atbalstu, sadarbībā ar Jauno Arhitektu kustību, Latvijas Ainavu Arhitektūras biedrību un augstskolu studentiem un vides ekspertiem, kas brīvprātīgi vēlas dalīties pieredzē un savās zināšanās un prasmēs, izstrādājot pagalmu labiekārtošanas projektus. Papildus šovasar tika rīkotas diskusijas Esplanādē un tikšanās ar iedzīvotājiem un atbildīgajām amatpersonām par pagalmu labiekārtošanas jautājumiem. Lielā Talka kopā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbalstītajiem un profesionāļiem šogad nodrošināja trīs pagalmu attīstības vīziju izstrādi un starta kapitālu labiekārtošanas darbu uzsākšanai „Rīga 2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta” programmas ietvaros, nākamgad plānoti četri pagalmi.

Vissvarīgākais konkursa nosacījums ir iedzīvotāju iesaistīšanās Pagalma labiekārtošanas darbos un spēja vienoties par idejām un pagalmu vajadzībām, un vēlme līdzdarboties sakopšanas darbos, iesaistot visas paaudzes, un uzņemoties atbildību par savu pagalmu ikdienā.

Tīra Latvija sākas Tavā galvā! Un sakopta galvaspilsēta – Tavā pagalmā!

Sekojiet Pagalmu Sakopšanas kustības jaunumiem www.talkas.lv, www.riga2014.org, kā arī - Facebook, Twitter