Jaunumi
Kā Maskavas forštatē draudzīgi puķes stādīja
Maskavas forštate    2013-06-19

Ir noslēgušās RD IKSD „Sabiedrības integrācijas programmas”, Asociacijas Latgales priekšpilsētas attīstībai projekta „Maskavas forštates trīs gadalaiki” praktiskās darbnīcas „No sēkliņas līdz skaistākai apkaimei”.

Nodarbību cikls ietvēra sevī sešas nodarbības, kur Maskavas forštates un citu apkaimju Latviešu un mazākumtautību (dalībnieki: Ukraiņi, Poļi, Tatāri, Krievi, Lietuvieši) iedzīvotājiem bija iespēja uzlabot un izdaiļot gan daudzdzīvokļu māju piemājas dobes, gan arī savās trepjutelpas.

Pieredzējušas, diplomētas speciālistes Vitas Jansones vadībā gan sējām un stādījām, gan veidojām floristiku, gan uzzinājām daudz jauna un interesanta par istabas un āra augiem un to kopšanu.

Nodarbību interesentu pulks bija, tiešām, daudzveidīgs – tika pārstāvētas gan dažādas nacionalitātes, gan arī dažādas vecuma grupas. Jaunākajai nodarbību dalībniecei bija trīs gadi, vecākajai – 85, bet visi atrada kopīgu valodu un, palīdzot cits citam, tika galā ar jebkurām iecerēm.


Iepazināmies ar nodarbību pasniedzēju, un kopīgās diskusijās izstrādājām turpmāko darba plānu tā, lai visiem būtu interesanti un liederīgi pavadīts laiks. Tā diskutējot sapazināmies arī savstarpēji, jo iedzīvotāji labprāt stādījās priekšā un izteica vēlmes savu zināšanu papildināšanai.

Otrā nodarbība jau bija īsti praktiska – kastes, lāpstiņas, melnzeme un puķu un dārzeņu sēklas. Interesanti bija vērot, ar kādu aizrautību pildījās sasētās puķu kastes, ar kādu mīlestību sēkliņas tika aplaistītas un apsegtas, ar kādu degsmi kaimiņi dalīja kurš kādas kastes ņems mājās, lai turpmāko mēnesi rūpētos par sadīgšanu. Pēc spēku atgūšanas kafijas pauzē, otrā daļā visi labprāt uzklausīja nodarbību pasniedzējas izzinošo stāstījumu par telpaugiem, to audzēšanu un kopšanu. Arī atbildes uz daudzajiem jautājumiem bija vajadzīgas un izsmeļošas.

Trešā un ceturtā nodarbība bija floristikas mākas apgūšana. Tā kā iedzīvotāji savas vēlmes bija apkopojuši četrās sadaļās, tad gandrīz izveidojās četras atsevišķas nodarbības.

Pirmā vēlme bij keramisko puķu podu dekoratīva apdarināšana, otrā – tehniskais paņēmiens spirālveida puķu pušķu gatavošanā, trešā – sabiedrisko trepjutelpu ziņojumu dēļu apdare ar iegādātiem dekoratīviem materiāliem (sk.foto), un ceturtā – kompozīcijas veidošana, ja ir tikai viens zieds, bet vairāk dekoratīvie materiāli.

Šīs nodarbības izraisīja tiešām lielu iedzīvotāju interesi. Visi strādāja un centās no sirds. Jauniegādātie un izdekorētie puķu podi un ziņojumu dēļi tika izvietoti daudzdzivokļu trepju telpās, tā izraisot interesi par projektu arī citos iedzīvotājos. Darbs ar dzīviem ziediem bija īpaši interesants ar savām radošuma izpausmes iespējām – katrs varēja nodemonstrēt savu izdomu. Īpašu prieku izraisīja paziņojums, ka izveidotās zieda kompozīcijas jāaiznes mājās un jāuzdāvina kādam no ģimenes.

Piektā nodarbība bija darbs ārā – daudzdzīvokļu māju piemājas dobēs. Nu varējām atrādīt savu rūpju rezultātu – kādi stādi katram izauguši mājās no otrā nodarbībā iesētā. Daudzās diskusijās, kāpēc kādam lielāki vai mazāki dēsti izauguši, iedzīvotāji varēja vēl vairāk atrast kopīgas intereses un sadraudzēties ar kaimiņiem. Lāpstiņas, cimdi, dēsti, darbs un puķu dobes pildījās ar izaudzētām puķēm un dārzeņu stādiem.

Tagad mūsu apkaimes piemāju dobēs aug ne tikai dažādas puķes, bet arī ķirbji, tomāti, gurķi, baziliks, zemenes.

Pēdējā nodarbība bij rezultātu apkopošana, iedzīvotāju aptauja par gūto visā nodarbību ciklā un šādu nodarbību nepieciešamības izvērtēšana. Pie labi padarīta darba svētku tortes un pozitīvu emociju gaisotnē pateicāmies nodarbību vadītājai un visiem interesentiem par degsmi un izrādīto interesi.

Visi laipni aicināti uz rudenī gaidāmajiem apkaimes kaimiņu tikšanās svētkiem.

Galerija:


Baiba Giptere
Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai