Jaunumi
Iespēja iepazīties ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma un Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu galīgo reakciju
Rīga    2013-03-27