Jaunumi
Paziņojums par teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Juglas apkaimē
Jugla    2013-03-01

Detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.02.2013. lēmumu Nr. 5910 „Par teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu detālplānojuma izstrādes turpināšanu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” un SIA „Office of Regional Database", Brīvības ielā 47, Rīgā, LV – 1010, tālrunis 67289882.

Detālplānojuma pasūtītājs: SIA „AGN”, Mazā Juglas ielā 3, Rīgā, LV – 1064, tālrunis 67532426.

Ar plašāku publiskās apspriešanas informāciju un materiāliem var iepazīties ŠEIT