Jaunumi
Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu
Mežaparks    2013-01-24

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē*, ka 22.01.2013. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5815 “Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu. Par turpmāko lokālplānojuma virzību informācija būs pieejama www.rdpad.lv. Tālrunis uzziņām 67105453.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

*Saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” 139.2. apakšpunktā noteikto.