Jaunumi
Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu Rīgas iedzīvotājiem
Rīga    2012-09-21

Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu Rīgas iedzīvotājiem

Līdz Lielās Talkas dienai 2013.gada 20.aprīlim ir palikuši tieši 7 mēneši. Turpinot aizsākto tradīciju- Pagalmu kustību, sadarbībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotāju nodibinājumu Rīga 2014 Lielās Talkas organizatori aicina 2013.gadā īpašu uzmanību pievērst Rīgas pagalmiem.

Tāpēc aicinām ikvienu Rīgas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 3 Rīgas daudzdzīvokļu namu pagalmi, kuriem Lielās Talkas organizatori sadarbībā ar Rīga 2014, piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem no Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības un Jauno arhitektu kustības studentu komandām izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās Talkas dienā 20.aprīlī uzsāks reālus sakopšanas un labiekārtošanas darbus.

Pagalmu kustība Rīgas pagalmos ir Lielās Talkas īstenots Rīga 2014 projekts ar mērķi veicināt cilvēku iesaistīšanos savas dzīves telpas labiekārtošanā. Pagalmu kustība radās, lai palīdzētu iedzīvotājiem rast kopīgu valodu un sadarbības iespējas sava pagalma sakopšanā un uzlabošanā. Iepriekšējo gadu pieredze priecē ar iedvesmojošiem stāstiem un gandarījumu par kopīgi paveikto.

Konkursā var piedalīties ikviens Rīgas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kas sava pagalma labiekārtošanas procesā spēs uzņemties līdera lomu – iesaistīs kaimiņus, cieši sadarbosies ar organizatoriem un citādi palīdzēs projekta veiksmīgai realizācijai.

Lai varētu piedalīties konkursā, ir jāaizpilda konkursa pieteikuma anketa un līdz 2012.gada 20.oktobrim jāatsūta uz e-pasta adresi: talkas@talkas.lv.

Konkursa pieteikuma anketu meklējiet talkas mājas lapā: www.talkas.lv

Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija. Priekšroka tiks dota tiem pagalmiem, kur pašu iedzīvotāju aktivitāte un gatavība līdzdarboties būs visaugstākā. Konkursa rezultāti un labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti līdz novembrim.

Par Lielās Talkas Pagalmu kustību un aktivitātēm iepriekšējo gados meklējiet www.talkas.lv sadaļā PAGALMI.

Pieteikuma anketa