Jaunumi
Projekta Radi Rīgu ietvaros āgenskalnieši tiek aicināti aizpildīt anketu
Āgenskalns    2011-08-18

2011.gadā darbu ir sācis projekts „Radi Rīgu” – intensīvā apmācību programma „Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments”.

"Radi Rīgu!" dalībnieki izveidoja piecas darba grupas, kuras līdz 2012. gadam strādās ar vēsturiskām liecībām, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotājiem un teritorijās strādājošajiem uzņēmumiem, lai izpētītu sabiedrības vajadzības un izstrādātu projektus, kurus, piesaistot dažādus finanšu instrumentus, paredzēts arī realizēt. Pēc padziļinātas izpētes, aicinot sadarboties iedzīvotājus, gadā laikā tiks izstrādāti publisko ārtelpu atjaunošanas priekšlikumi. Rīgas pašvaldība, pilsētniekiem līdzdarbojoties, paredz šos priekšlikumus realizēt līdz 2014. gadam.

Viena no izvēlētajām apkaimēm ir Āgenskalns. Par Āgenskalnu rūpēties apņēmušies: Edgars Neilands, Brigita Bārbale, Māra Kalvāne, Līga Neimane, Ilze Locāne – kopā veidojot “Āgenskalna grupu”. Āgenskalna grupa 2001.gada vasarā uzsāka gan teritorijas apsekošanu dabā, gan intervijas un iedzīvotāju aptauju.

Āgenskalna grupa par Āgenskalnu saka tā: „Āgenskalns nav tikai atsevišķas mājas, tāpat kā atsevišķi koki nav mežs. Āgenskalns ir ne tikai viena no Rīgas pilsētas daļām – apkaimēm, tās iedzīvotājiem – tas ir īpašs, gan ar savu tagadni, gan vēsturi, gan nākotni. Īpaša vieta un loma Āgenskalnā vienmēr ir bijusi  ir kokam. Koks - gan kā tradicionāls būvniecības materiāls, gan kā neatņemama dabas klātbūtne pilsētas straujajā ritumā. Svarīgi panākt, lai arī Āgenskalna apkaime attīstītos ekonomiski veiksmīgi un vienlaikus tajā saglabātos raksturīgais kultūrvides šarms un dabas vērtības. Tieši tagad - procesa sākuma posmā – mēs „Āgenskalna grupa” aicinām Jūs iesaistīties kopīgā diskusijā par Āgenskalna nākotni. Tāpēc mums* ir svarīgi zināt Jūsu – Āgenskalna iedzīvotāju domas par to, kas būtu jāsaglabā, jāmaina vai jāpilnveido, kas Jums ir svarīgs un vērtīgs Āgenskalnā.”

Tiem, kam ir svarīgas Āgenskalna apkaimes liktenis tiek aicināti aizpildīt anketu:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE03LVIxRWl4MzZGdFZWNWFUeWloOHc6MQ

"Radi Rīgu!" atbalsta Flandrijas Pārstāvniecība pie Beļģijas vēstniecības, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Rīgas dome, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", Latvijas Arhitektu savienība, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, "Rīga 2014", Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, PR un mediju aģentūra "GA's". Apmācību programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī Eiropas Sociālo fondu.