Jaunumi
15. septembrī notika Maskavas forštates iedzīvotāju forums
Maskavas forštate    2016-09-20

Pateicoties RD IKSD finansējumam, 15.septembrī Austrumu izpilddirekcijas telpās, notika Maskavas forštates apkaimes iedzīvotāju forums. 

Lai gan lielā Austrumu izpilddirekcijas zāle nebija pilna, aktīvākie, iniciatīvas bagātākie un izdarīgākie apkaimes iedzīvotāji bija sanākuši, lai spriestu par apkaimes attīstību, uzlabošanas iespējām, kā arī svarīgāko sporta, kultūras un sadarbības iespējās. Ar lielu interesi tika uzklausīti Rīgas domes, Izglītības, Kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Aldermanes kundze un Austrumu izpilddirekcijas direktors D.Pavlova kungs. Jautājumi bira kā no „pilnības raga”, katrs vēlējās uzzināt ko svarīgu par apkaimi un tās izaugsmi. 

Arī citu apkaimju iedzīvotāji no Dārziņiem un Ķengaraga bija izrādījuši interesi un apmeklējuši Maskavas forštates apkaimes iedzīvotāju forumu. 

Interesentiem bija iespēja iepazīties ar Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai realizētajiem projektiem un iesaistīties turpmākajā darbībā savas apkaimes labā.

Liela interese tika izrādīta uzklausot mājas Balvu ielā 9 pieredzi par savu un apkārtējo māju pagalmu labiekārtošanu, iesaistīšanos Lielas Talkas aktivitātēs un iespējām dzīvot sakoptā vidē. 

Īpaša interese bija par sporta attīstību un iespējām apkaimē, daudz tika izteikti priekšlikumi un ieteikumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem Maskavas dārzā. Maskavas dārza gaidāmā rekonstrukcija vieš lielas cerības apkaimes iedzīvotājos: nepieciešami gan vairāk soliņi, gan nūjošanas trase, gan arī ikdienas sporta aktivitāšu iespējas. 

Konstruktīvā gaisotnē izkristalizējās apkaimes iedzīvotājiem nepieciešamākās vēlmes un vajadzības savas dzīves un sadzīves kvalitātes paaugstināšanai, kultūras līmeņa celšanai, kā arī veselības un sportisko aktivitāšu attīstībai.