Jaunumi
Izsludina projektu konkursu apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2016.gadā
Rīga    2016-07-18
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā. 

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas  interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona – biedrība, nodibinājums, komersants, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir EUR 2500,00.  Pretendentam projekta īstenošanai jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Konkursam kopējais pieejamais finansējums  ir 20 000 EUR.

Projektu pieteikumu vērtēšana notiks saskaņā ar Konkursa nolikumā noteiktajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.

Projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 29.08.2016. līdz 30.11.2016.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 3.augusts plkst. 16.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls) jāiesniedz aploksnē Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu ilze.meilande@riga.lv
ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Konkursa nolikums un saistošie dokumenti:

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikums - Lejupielādēt

1. pielikums - Projekta pieteikuma veidlapa - Lejupielādēt

2. pielikums - Projekta budžets - Lejupielādēt

3. pielikums - Apliecinājums - Lejupielādēt

4. pielikums - Saturiskā atskaite - Lejupielādēt

5. pielikums - Finanšu atskaite - Lejupielādēt

6. pielikums - Finanšu atskaite - Lejupielādēt

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv