Jaunumi
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A
Bišumuiža    2016-07-11
2016.gada 5.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3962 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma detalizācija un grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un jaunas apbūves attīstību.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Dukule”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”

Lēmums - Lejupielādēt

Darba uzdevums - Lejupielādēt

Lokālplānojuma robeža - Lejupielādēt

undefined