Jaunumi
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Patversmes ielā 20
Sarkandaugava    2016-06-09

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3870 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, nosakot teritorijas vienotu funkcionālo zonējumu, kas nodrošinātu iespēju kompleksi risināt esošās izglītības iestādes turpmākās attīstības un teritorijas apbūves jautājumus.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Lokālplānojuma izstrādātājs tiks noskaidrots pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta veiktās iepirkuma procedūras.

Lēmums - Lejupielādēt
Darba uzdevums - Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža - Lejupielādēt