Jaunumi
Izsludina projektu konkursu Rīgas apkaimju forumu organizēšanai
Rīga    2016-03-24

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu „Apkaimju forumi” – Rīgas iedzīvotāju forumu organizēšanai pilsētas apkaimēs. Konkursa mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju forumu norisi Rīgas apkaimēs, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus, kā arī sekmētu iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona – biedrība, nodibinājums, komersants, u.c., kā arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektu īstenošana jāparedz laika periodā no 2016. gada 5. maija līdz 10. oktobrim.

Finansiālais atbalsts viena apkaimju foruma organizēšanai nepārsniedz 1000 eiro, bet projektos, kas paredz vairāku forumu organizēšanu, finansiāls atbalsts kopā nepārsniedz 3000 eiro. Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 15 000 eiro. Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami interneta vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”. Projektu pieteikumu jāiesniedz papīra formātā līdz 15. aprīļa plkst. 15.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, kā arī līdz norādītajam datumam jānosūta elektroniski pa e-pastu ilze.meilande@riga.lv.


Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Saite uz Konkursu šeit