Jaunumi
Paziņojums par Rīgas domes lēmuma pieņemšanu „ Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”
Rīga    2016-02-03

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2016.gada 26.janvārī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr.3407 „Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Sužu pussala”, Kalpaka bulvārī 7 – 31, Rīga, LV-1010, tālrunis 29155359.

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanas un norises laiku, kurā būs iespējams iepazīties ar lokālplānojuma redakciju, kā arī izteikt viedokli un sniegt priekšlikumu, tiks ievietota mēneša laikā, pēc saskaņošanas ar lokālplānojuma izstrādātāju un pasūtītāju.